Bİİ Belgelendirme, merkezi ANKARA olmak üzere 2019 yılı sonunda personel belgelendirme hizmeti vermek üzere kurulmuş, dürüst, bağımsız ve tarafsız bir kuruluştur.

Bİİ Belgelendirme, Personel Belgelendirme Kuruluşu kimliğiyle TS EN ISO/IEC 17024 standardını esas alarak Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) standartlarına, yeterliliklerine ve rehberlerine göre başvuruda bulunan kişi ve kuruluşlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlemek üzere kalite yönetim sistemi kurmuştur.

Bİİ Belgelendirme kalite yönetim sistemi, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alacak olan kişilerin ilgili alandaki yetkinliklerinin, üçüncü taraf olarak tutarlı, tarafsız, yetkin, adil ve güvenilir bir şekilde değerlendirilerek belgelendirilmesini mümkün kılacak şekilde tasarlanmış, uygulamaya alınmış ve devamlılığı sağlamak üzere sürekli iyileştirilmektedir.

Bİİ Belgelendirme, mesleki konularda, idari işlemlerin en kısa zamanda ve hatasız şekilde yürütülmesi için son teknoloji donanım ve yazılımlarla personelini desteklerken, personelinin en güncel bilgiler ile donatılmış olmasını sağlamak amacı ile de ofis içi gelişim konularında sürekli eğitimler düzenlemektedir.

Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili meydana gelen tüm değişiklikler Bİİ Belgelendirme üst yönetimi ve personeli tarafından yakından takip edilmektedir. Bu değişiklikler nedeniyle yapılması gereken revizyonlar, en kısa sürede kalite yönetim sistemine yansıtılır ve böylelikle müşterilerin en iyi ve en yeni hizmetten yararlandırılması sağlanmaktadır.

Bİİ Belgelendirme, TÜRKAK tarafından TS EN ISO / IEC 17024:2012 Standardına göre akredite edilmiştir. 

Akreditasyon No :  AB-0358-P