Bİİ Belgelendirme;

Yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesindeki mevcut kalite standardının geliştirilmesi ve sürdürülmesi için kurumsal düzeyde kontroller sağlar.

Hizmet mükemmelliğine ulaşabilmek amacıyla, belgelendirme faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesi için ilgili tarafların katıldığı her türlü yöntemi geliştirir.

Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, tarafsız, adil, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet sunulmasını sağlar.

Tüm politika ve prosedürlerini ayrımcılık yapmadan (cinsiyet, yaş, ırk vs.) hazırlamış olup, mevcut yasalara göre ilgili olan tüm şahıslara hizmet sağlamaktadır.

Üst yönetim, yönetim sisteminin oluşturulması, TS EN ISO/IEC 17024 standardının şartlarını tutarlı bir şekilde yerine getirilmesi ile ilgili etkinliğinin sağlanmasını, düzenlemenin her seviyesinde anlaşılmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini taahhüt eder.

Kalite Politikasının sürekliliğini sağlamak, Bİİ Belgelendirme organizasyon yapısına dâhil olan tüm personelin sorumluluğundadır.