"Bİİ Belgelendirme, personel belgelendirme hizmeti vermek üzere kurulmuş, dürüst, bağımsız ve tarafsız bir kuruluşudur."

 

Bİİ Belgelendirme, belirlediği gizlilik ve tarafsızlık politikaları doğrultusunda organizasyon yapısını ve prosedürlerini dokümante etmiştir. Bİİ Belgelendirme, belgelendirme faaliyetlerini yürütürken tarafsızlığın öneminin bilincinde olup, çıkar çatışmalarını yöneterek belgelendirme faaliyetlerindeki objektifliği güvence altına alır.

Bütün ilgili taraflar, Bİİ Belgelendirme' nin hizmetlerine erişebilirler. Bu hususta yersiz herhangi bir mali ya da diğer şart bulunmamaktadır. Bİİ Belgelendirme politika ve prosedürleri ayrımcılığa taviz vermeyecek bir şekilde uygulanmaktadır.

Çıkar Çatışmasının Önlenmesi ve Tarafsızlık Politikası:

Bİİ Belgelendirme;

Finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesini sağlar.

Hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirleri alır ve prosedürleri bu doğrultuda işletir.

Göz önünde tutulamayan çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçer ve ilgili durumları şeffaf bir şekilde kayıt altına alır.

Sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumunu ortadan kaldırır.

Çalışanların disiplin ve tutum davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesine yönelik tedbir alır.

Tarafsızlık Presibimiz:

Güvenin sağlanmasında ve sürdürülmesinde, kararlar Bİİ Belgelendirme tarafından elde edilen uygunluk (veya uygunsuzluk) objektif delillere dayandırılır ve bu kararların diğer çıkar sahiplerince veya diğer taraflarca etkilenmemesi sağlanır.